ACUICULTURA - GALICIA: 2008 entre a pesca e o produto procesado

Domingo, 6 Enero, 2008

Un gran cambio marcou practicamente todas as actividades pesqueiras que se levan a cabo no noso país nos últimos anos. Estes cambios foron en especies, sardiña medio desaparecida, pescada colapsada, expansión de pota, en lugares de procesamento, como Asia principal destino das exportacións pesqueiras.

O 2007 significou un gran impulso ao enfoque do ecosistéma mariño nas investigacións oceanográficas e pesqueiras, na administración pesqueira europea o camiño foi en sentido contrario, priorizando a explotación das especies, onde está articulado o capital máis poderoso do sector, que é o que manda en sentido económico.

Así se permitiu a captura de especies e ampliouse a flota ou ben se financiou a través do xa saturado sistemas das subvencións. Tamén se permitiu a transgresión do xa longamente denunciado polos ecoloxistas Greanpeace etc. Son innumerables as denuncias en diversas partes do litoral europeo e todo isto a pesar de que se conta cun programa de seguimento satelital e outros sitemas de control, pero ésto de pouco serve cando non hai vontade política para o control.

O resultado diso foi unha tensión do ecosistema que implicou unha redución importante das poboacións pesqueiras e iso significou unha diminución das capturas, das cales dependen os pescadores, conserveiros, administración e en definitiva todo o sector pesqueiro.

Se tomamos en conta que en ao redor dunha década o número de embarcacións artesanais incrementouse en 50%, os impactos económicos, en especial para o segmento de pescadores costeiros, agrávanse.

Os grupos políticos advertiron de traslados de plantas de peixe e pouco transparentes a outros lugares e paises onde as administracións son máis transixentes coas normas comunitarias e contra o Medio Ambiente.

Ante estas perpestivas e tomando en conta as dimensións sociais, económicas e ambientais, a sustentabilidade do sector pesqueiro está cada vez máis supeditado a unha xestión a longo prazo da administración e estas son razóns máis que suficientes para que todo o sector apoie sen reservas a xestión desde os entes implicados como a Consellería de Pesca.

Non serve buscar solucións a curto prazo, comida para hoxe e fame para mañá?, este foi o camiño seguido desde os anos 60 e ao longo destes anos, só camiñouse nun mar de turbulencias, onde moitos quedaron no camiño, conseguindo como moito nos últimos 50 anos, períodos moi curtos de benestar económico alterado por períodos longos de crises no sector pesqueiro.

Buscar firmeza na xestión e expondo un rumbo sen tempestades é a meta marcada pola Consellería de Pesca da Xunta de Galicia e aínda que non atope devotos nas formulacións, non debe cesar no seu empeño, ese empeño será, benestar de futuro cun sector forte e competitivo, garantindo desa forma un sector estable en recursos e estabilidade económica e pesqueira, dependendo cada vez menos do apoio subvencionista da administración.

Os barcos de pesca camiñan cara un incerto futuro, os caladoiros esgótanse, os paises pon o "cerco" en terra para evitar a pesca nas súas augas.

Camiñamos cara aos produtos pesqueiros procesados .

Conxelados:

A ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación, Elena Espiñenta , asegurou na IX Feira Internacional dos Produtos do Mar Conxelados, Conxemar 2007, serviu de instrumento «extremadamente valioso» para coñecer as tendencias de futuro no sector, así como de punto para o encontro entre os profesionais.

Espiñenta resaltou a crecente relevancia dos produtos conxelados na dieta dos españois e o seu cada vez maior competitividade nos mercados internacionais.

Espiñenta destacou a importancia de seguir estratexias como as aplicadas nos últimos anos para reforzar e potenciar ao sector dos produtos pesqueiros conxelados ante os retos da globalización.

A ministra recordou ademais que actualmente este sector representa un 25% do volume de peixe comercializado en España. Segundo explicou, en base a estatísticas correspondentes a 2006, dos 36,6 quilogramos de produtos pesqueiros consumidos ao ano por cada español, nove corresponden a produtos conxelados.

Entre as actuacións máis recentes para a potenciación do sector Espiñenta sinalou a procura de de este mercado destinadas a facilitar novas saídas comerciais no exterior para a produción pesqueira nacional e as accións contempladas no Programa Español do Fondo Europeo da Pesca, destinadas a mellorar a competitividade no sector, fomentar o emprego estable e de calidade, e potenciar a calidade dos produtores pesqueiros.


Saber adaptarse

Para Elena Espiñenta o «éxito» das empresas españolas responde a que o sector soubo adaptarse «ás esixencias de calidade do consumidor, ás súas novas necesidades de produtor de fácil preparación e ao feito de que estes produtos son imprescindibles nunha dieta sa».

Por outra banda o presidente do FROM e secretario xeral de Pesca Marítima, Juan Carlos Martín Fragueiro, adiantou que trescentos colexios de toda España levarán a cabo proximamente diferentes talleres de cociña para potenciar o consumo de peixe entre os nenos. Neles ensinarase aos máis pequenos «a coñecer, cociñar ou saborear o peixe».


Acuicultura

A Comisión Europea e preto de 200 expertos, autoridades nacionais, rexionais, científicos e ONG reuníronse para impulsar o sector da acuicultura e debater como respectar o medio ambiente e cumprir as condicións sanitarias dentro da Unión Europea.

Entre os asuntos tratouse o papel que xogarán as autoridades no desenvolvemento das piscifactorías, a protección do medio ambiente, a saúde pública, o benestar animal e a ordenación territorial.

O comisario europeo de Pesca e Asuntos Marítimos, Joe Borg, asegurou que este sector "debe liberar o seu potencial de crecemento, garantindo ao mesmo tempo o respecto ao medio ambiente e o cumprimento dos requisitos sanitarios".

Borg afirmou que os Vinte e sete deben reducir a dependencia das importacións de países terceiros e dirixir os esforzos e a tecnoloxía dispoñible cara a este sector.

O Executivo comunitario recordou que a acuicultura será unha das prioridades da Política Pesqueira Común en 2008 e fixar a estratexia a seguir no futuro.

O desenvolvemento da acuicultura é esencial para o Fondo para a Agricultura e a Alimentación da ONU (FAO), que advirte de que a produción deste sector a nivel mundial debe duplicarse en 2030 ata chegar aos 40 millóns de toneladas, para abastecer a crecente demanda de peixe, en especial no mercado asiático.

A acuicultura representa na UE un 2,3% de todo o sector a nivel mundial e a súa produción ascende a 1.380 millóns de toneladas ao ano; dentro de Europa representa o 30% da produción pesqueira, 2.800 millóns de euros.

Ademais, a acuicultura representa uns 80.000 postos de traballo na UE, 57.000 deles a tempo parcial.

España é o país da UE cunha maior produción, segundo datos difundidos por Bruxelas, con máis de 300 toneladas de peixe, o que supuxo vendas por máis de 300 millóns de euros.

Séguenlle Francia con máis de 240 millóns de toneladas (máis de 500 millóns de euros), Reino Unido con máis de 180 millóns de toneladas (450 millóns de euros) e Italia con case 200 millóns de toneladas (máis de 450 millóns de euros).

A acuicultura representa na actualidade case unha quinta parte do volume de pesca extraída no mundo e un terzo do valor da produción global de peixe e marisco.

Os cultivos piscícolas máis estendidos son a cría de peixes de mar, de auga doce e mariscos e en concreto especies como as troitas, os salmóns, os mexillóns e as ostras, aínda que na actualidade o sector ábrese a novas especies como a robaliza, a dourada ou o rodaballo.

Pero os retos aos que se enfronta este sector son múltiples, como a consolidación dun mercado europeo cunha ampla tradición no consumo deste tipo de produtos, a aplicación da investigación, os traballadores cualificados e a tecnoloxía actual a este sector.