AYUDAS - ESPAÑA: Axudas a empresas que realicen investimentos encamiñados á prevención e redución da contaminación a través das melloras tecnolóxicas aplicadas a procesos

Jueves, 5 Junio, 2008
Investimentos en nova instalacións, ampliación ou modificación de instalacións existentes, para o fomento da protección do medio natural, co fin de minimizar a contaminación para reducir o impacto sobre o medio e de obter melloras ambientais a través de cambios tecnolóxicos nos procesos, nos produtos ou nas materias primas e na súa utilización, reutilización en fábrica dos residuos xerados.

As subvencións poderán alcanzar ata un 50% do investimento subvencionable. En ningún caso esta subvención poderá ser superior a 60.101 euros.

Más información aquí