AYUDAS - ESPAÑA: Liña de financiamento para empresas galegas produtoras de mexillón

Lunes, 12 Mayo, 2008

FINALIDADE / OBXECTIVO: Creación e posta en marcha dun mecanismo que lles facilite ás Pemes galegas produtoras de mexillón, directamente ou a través das súas asociacións, o financiamento da venda da súa produción ás depuradoras e á industria transformadora, mediante o desconto bancario de letras de cambio aceptadas e obrigas de pagamento á orde asinada polos seus clientes para o pagamento de facturas emitidas desde o 1 de xaneiro de 2008 ata o 30 de abril de 2008.

Más información aquí.