AYUDAS - ESPAÑA: Proxectos de cooperación, dirixidos á creación de alianzas interempresariais

Lunes, 12 Mayo, 2008

FINALIDADE / OBXECTIVO:

Cooperación entre varias empresas galegas ou entre unha ou varias empresas galegas con unha ou varias extranxeiras, cun obxectivo identificado que, aproveitando sinerxias, reciprocidades ou complementariedades, permítalles competir no mercado internacional. Poderá incluirse a búsqueda de socios, estudos de viabilidade dos acordos e estudo de alternativas xurídicas para a sua formalización e legalización.

SECTORES INCENTIVABLES:

a) Produción primaria de produtos agrícolas do anexo I do Tratado constitutivo da UE.

b) Sectores de pesca e acuicultura segundo o Regulamento (CE) Núm. 104/2000 do Consello.

c) Sector do carbón, se se define como empresa activa segundo o Regulamento (CE) núm. 1407/2002.

d) Transporte de mercadorias por conta allea, se se solicita para adquisición de vehículos de transporte de mercaderías por estrada.

Más información aquí