AYUDAS - ESPAÑA: Proxectos de elaboración de plans estratéxicos, de innovación e competitivade, cooperativos

Viernes, 30 Mayo, 2008
FINALIDADE / OBXECTIVO: A elaboración de plans estratéxicos, de innovación e competitividade, ou de internacionalización, cooperativos (en adiante: Plans cooperativos).

SECTORES INCENTIVABLES:

  • Sectores maduros: pedra natural, cerámica, madeira e moble, moda, conservas de pescado, agroindustrial, maquinaria para fornecer estas industrias.
  • Sectores de alto potencial: audiovisual, novas tecnoloxías, industria náutica-deportiva, industria auxiliar do naval, enerxías renovables, industria ambiental.
  • Sectores emerxentes sen agrupacións legalmente constituidas: aeronáutica, biotecnoloxía, biomecánica, biocombustibles, microelectrónica.

Más información aquí.