NOMBRAMIENTO - ESPAÑA: Juan Carlos Maneiro Cadillo

Martes, 28 Abril, 2009

Naceu no ano 1958. É licenciado en Bioloxía pola Universidade de Santiago. Grao de Licenciatura en Bioloxía.

Ano 1984. Bolseiro do Plan Nacional de Formación de persoal investigador da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago

Ano 1984. Profesor de clases prácticas de Cordados e Zooloxía Xeral

Ano 1988. Xefe de programación ASTC DATA, S.A.

Ano 1992. Responsable Departamento Condicións Oceanográficas e Fitoplancto do Centro de Control do Medio Mariño da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

Ano 1997. Director Técnico Centro de Control do Medio Mariño da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

Ano 2001. Gabinete Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

Ano 2001. Director Xeral Centro de Control do Medio Mariño da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

Ano 2005. Director Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

Ano 2006. Asociación Valenciana de Empresas Piscícolas. Responsable programa i-Creo da Generalitat

Ano 2007. Director xerente do Cocedero Barrañamar S.L de Cous-Aguiño

Ano 2008. Subdirector da Asociación Española de Cidades da Pesca