Pazos Sieira, Gema

Organismo: 
Consellería do Mar. Xunta de Galicia
Centro: 
Centro de Investigaciones Marinas de Corón (CIMA)
Departamento: 
Departamento de Peces
Dirección: 
Pedras de Corón, s/n
36620 Vilanova de Arousa
España
Titulación: 
Técnico Especialista en Cultivos Marinos

Análisis bioquímica. Lípidos, proteinas, clases lipídicas, grasas

Inducción a la vitelogénesis, maduración ovocitaria, ovulación y espermiogénesis en cherna ( Polyprion americanus)