Pérez Benavente, Gonzalo

Organismo: 
Dirección General de Innovación y Desarrollo Pesquero (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos - Xunta de Galicia)
Centro: 
Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)
Departamento: 
Cultivos Marinos
Dirección: 
Niño do Corvo, s/n
36626 Illa de Arousa Pontevedra
España
Titulación: 
Ciencias Biológicas